Teknoloji

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)

Yazar: TR Dergisi

Makina Kimya Endüstrisi, demirçelik, kimya-makina alanında pek çok çalışmaya öncülük etmiştir. Bu anlamda Türkiye adına ilklere imza atmıştır.

Türk savunma sanayisinin adına önemli kuruluşlardan bir tanesi olan Makina Kimya Endüstrisi, tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde kurumun kökeninin Fatih Sultan Mehmet dönemine dayandığı söylenebilir. İstanbul’un fethinden sonra kurulan Top Asithanesi, makina kimya mühendisliğinin temelini oluşturur. Buradan başlayarak gelişimini devam ettiren kurumun daha önceki yıllarda sahip olduğu unvanlar şu şekildedir: Tophane-i Amire Müşirliği (1832), Tophane-i Amire Nazırlığı (1908), İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi (1909), Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü (1921), MKE Kurumu Genel Müdürlüğü (1950). 1921 yılında “Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü” kurulmuştur. İlk kez İzmir İktisat Kongresi’nde savunma sanayisinin gelişmesi için bir silah sanayisinin kurulması gündeme gelmiştir. Makina Kimya Endüstrisinin bugünkü durumuna gelmesinde 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı “Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” etkili olmuştur. Öyle ki bu karardan sonra MKE, kalkınma planları ve yıllık planlar çerçevesinde hareket etmeye başlamıştır.

İLKLERE İMZA ATTILAR

Türkiye’nin askerî ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçler, her türlü silah, patlayıcı madde ve mühimmat MKE üretim alanları arasındadır. MKE, aynı zamanda demir-çelik, kimya-makina alanında daha pek çok çalışmaya da öncülük etmiştir. Bu anlamda Türkiye adına bazı ilklere imza atmıştır. İlkleri arasında bulunan; dünyanın en kaliteli namlu çeliği ve namluları 1940’lı yıllarda MKE tarafından üretilmiştir.1950’li yıllara gelindiğinde ise ilk uçak imalatı yapılmış ve aynı yıl içinde ihracatı gerçekleşmiştir. Aynı zamanda demir yolları haddelenmesi, demir-çelik sac mamulleri ve pirinç üretimi Türkiye’de ilk defa MKE imalathanelerinde üretilmiştir. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu hâlen: takım tezgâhı, zirai mücadele aletleri, tekstil makinaları, çelik çekme boru pil dişli ve dişli kutusu, bandaj ve monoblok tesisleri, elektrik sayaçları vb. üretimlere devam ederek Türkiye’nin lokomotifi durumundadır.

Yazar Hakkında

TR Dergisi

Yorum Ekle