Tarih

OSMANLI’NIN AVRUPA’DAKİ ALTI ASIRLIK YOLCULUĞU

emre.ozcan@cubemedya.com'
Yazar: TR Editör

İllüstrasyon: Merve Aktaş

1352
Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Gelibolu’da Çimpe Kalesi’ni fethederek Avrupa topraklarında ilk hâkimiyetini sağladı.

1453
İstanbul’un fethinden üç gün sonra Ayasofya’da kılınan ilk cuma namazına Fatih Sultan Mehmet ve Hocası Akşemseddin ile Osmanlı askerleri de katıldı.

1529
Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti Viyana’ya ilk kuşatmayı gerçekleştirdi.

1699
Osmanlı, Kutsal İttifak Devletleri (Avusturya, Venedik ve Lehistan) ile imzaladığı Karlofça Antlaşması ile Avrupa’da ilk kez toprak kaybetti.

1717
Avrupa talim sistemi baz alınarak kurulan ilk Osmanlı ordusunun temeli, İstanbul’a davet edilen Fransız Subay de Rochefort tarafından atıldı.

1793
Sultan Üçüncü Selim’in kararı ile Kalyonlar Kâtibi Yusuf Agâh Efendi, Londra’ya ilk kalıcı elçi olarak tayin edildi.

1867
Avrupa’ya seyahat amacıyla giden ilk Osmanlı padişahı Abdülaziz oldu. Sultan, 47 günlük yolculukta Fransa – İngiltere – Belçika – Almanya – Macaristan – Bulgaristan rotasını izledi.

1915
Osmanlı ordusu, içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen Çanakkale’de savaştığı İngiliz ve Anzak askerlerine karşı tarihin en önemli zaferlerinden birini elde etti.

Yazar Hakkında

emre.ozcan@cubemedya.com'

TR Editör

Yorum Ekle