Teknoloji

Türk Patent Kurumu

Yazar: TR Dergisi

Türk Patent Kurumu, Türkiye’nin fikri sermayesine ve yenilik kapasitesine katkı sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda politikalara yön veren bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

ürkiye sınai mülkiyet alanında düzenleme yapan öncü ülkelerden biridir. Bu hakkın gözetilmesi 1860’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Devam eden süreçte “Eşya-i Ticariyeye Mahsus Alamet-i Farikalara Dair Nizamname”, “İhtira Beratı Kanunu”; Cumhuriyet döneminde de “Marka Kanunu” şeklindeki düzenlemeler ve “Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Kuruluş Anlaşması”na katılım gibi faaliyetler bunu kanıtlar niteliktedir. Süreç içinde bu hakka yönelik çeşitli düzenlemelerin ve eniliklerin yapıldığı görülmektedir. Örneğin 24 Haziran 1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsünün (TPE) kurulması, sınai mülkiyet hakları alanında bir dönüm noktası olmuştur.

Türk Patent Kurumunun günümüzdeki hâlini alması ise 19 Kasım 2003 tarihinde “5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesi ile mümkün olmuştur. Gerek anayasadaki çeşitli düzenlemeler gerekse yabancı ülkeler ile yapılan anlaşmalar bu hakkı çokça gündeme getirmiştir. Türk Patent Kurumu, sınai hakkın tam olarak ne olduğu ve nasıl daha bilinir hâle getirileceği üzerinde çeşitli çalışmalar yürütür. Bu doğrultuda, konuyla alakalı eğitimler vererek ve akademik çalışmalara destek olarak lisans almanın öneminin vurgulanmasını sağlamaya çalışır.

PATENTLER, MARKALAR, ÜRÜN ADLARI

Kurum, yalnızca patent almanın öneminden bahsetmekle sınırlı kalmayıp yapılacak uluslararası anlaşmalarda bu hakkın, ülke çıkarlarını koruyacak biçimde düzenlenmesi ve anlaşmaya dâhil edilmesi süreci ile de ilgilenir. Patentler, markalar, ürün adları, tasarımlar, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adı gibi konular Türk Patent Kurumunun çalışma alanları arasındadır. Sonrasında bu isimlerin tescili ve haklarının korunması gibi işlemler de Türk Patent Kurumu tarafından yürütülür. Bu yönleri ile Türk Patent Kurumu Türkiye’nin fikri sermayesine ve yenilik kapasitesine katkı sağlayarak ulusal ve uluslararası alanda politikalara yön veren bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

 

Yazar Hakkında

TR Dergisi

Yorum Ekle