Edebiyat

TÜRK SİNEMASININ KİTAP HÂLİ

emre.ozcan@cubemedya.com'
Yazar: TR Editör

1950-1980 yılları arasında İstanbul’da çekilen Türk filmleri, Yeşilçam Sinemasında İstanbul: Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam adıyla kitaplaştırıldı.

1950-1980 yılları arasında İstanbul’da çekilen Türk filmleri, Yeşilçam Sinemasında İstanbul: Değişen Kültür ve Toplumsal Yaşam adıyla kitaplaştırıldı.

Masumane yıllardı, dünya başkaydı. Yahut en azından öyle olduğuna inanıyorduk. O yılların filmleri hâlâ izleyici bulabiliyorsa ekranlarda, samimiyet ve masumiyete olan inancımızdan değil de nedir? O büyülü dünyadan kesitler sunan bu kitapta,  Keşanlı Ali Destanı’ndan Ah Güzel İstanbul’a, Sevmek Zamanı’ndan Üç Arkadaş’a kadar uzanan 50 filmlik bir seçkiye yer verilmiş. Doç. Dr. Barış Bulunmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Osmanoğlu tarafından kaleme alınan eser, 1950-1980 seneleri arasında İstanbul’u doğal bir film platosu olarak kullanan ve şehirde vuku bulan sosyokültürel dönüşümleri belgeler nitelikte olan filmleri incelikle okuyucuya sunuyor. Filmler kimlik, kişilik, aidiyet problemleri, şehir hayatında sermaye ve emek ilişkisi, din, gelenek, toplumsal değerler ve benzeri birçok olguyu da ele alıp irdeliyor. Bu filmlerde izleyiciye yansıyan fiziki, kültürel ve toplumsal manzaralar mercek altında tutuluyor. İstanbul o yıllarda ne kazandı ya da ne kaybetti sorularının yanıtını bu yapıtta bulmak mümkün.

Yazar Hakkında

emre.ozcan@cubemedya.com'

TR Editör

Yorum Ekle