Dosya Dünyadan Eğitim

TÜRKİYE’DE OKUMAK İSTER MİSİNİZ?

Türkiye, büyük ve evrensel bir devlet. Ekonomisi, sanayisi, üretim merkezleri, üniversiteleri, kamu ve kültürel diplomatik misyon kuruluşlarıyla dünyanın çok çeşitli ülkeleriyle iş birliği yapıyor. Küreselleşen dünyada Türkiye, eğitim, kültür, bilim, sanat gibi seçkin sahalarda kaliteli ve değerli hizmetler sunmaya çalışıyor.

Küreselleşen dünyada artık kültürlerarası ve diplomatik ilişkiler eğitim ve bilim yoluyla sağlanıyor. Kuşkusuz Türkiye bilinen diplomatik girişimlerden ziyade daha insanî diplomasiyi öne çıkarıyor. Tarihinin ve coğrafyasının da bir gereği olarak Türkiye, günümüzde tek yönlü, kapalı bir siyaset uygulamak yerine tam aksine cömert bir politika ile yaklaşıyor. Bilgi birikimini, teknolojik gelişmişliğini, sinemasını, edebî eserlerini, mimari ve kültürel ürünlerini ve eğitim kurumlarını dünyanın farklı ülkeleriyle paylaşıyor.

“Küreselleşme, bilginin, teknolojinin, insanın, iş gücünün, fikirlerin, sermayenin, ürünlerin ve hizmetlerin sınırlar ötesine” aktarılması ve taşınması olduğuna göre, Türkiye nadir evrensel ülkelerden biridir. Çünkü her alanda değişen Türkiye, bilim ve üretim merkezleriyle de dünya ekonomisine, bilimine ve sanatına ciddi katkılarda bulunuyor.

Şüphesiz her ülkenin farklı kültürel değerleri ve geçmişi var. Nüfusu 80 milyonu aşan, dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip, bilim ve üretim merkezleriyle dünya bilimine katkı sağlayan Türkiye çeşitli ülkelerden “uluslararası öğrenci” çekmeye devam ediyor. Kuşkusuz dünyayı güzelleştirecek olan eğitim, kültür ve bilimle yükselen insandır. Üstelik farklı kültürlerle yetişen yani kültürelerarası bir irtibat kuran bireyler, geleceğin dünyasını kurmakta önemli roller üstlenmektedir.

“TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE OKUMAK”

Uluslararası değişim programları, evrensel ilişkilerin insanileşmesinde inanılmaz bir katkı sağlıyor. Kendi ülkesinin sınırları dışında nitelikli bir eğitim alan bir kişinin dünyaya daha zengin ve seçkin bakmaması imkânsızdır. Sadece bilim değil elbette, o ülkede yaşadığı hatıralar, gördüğü kültürel değerler, sinema, tiyatro, gazete, televizyon, müzeler, kütüphaneler de evrensel bir insan olmasına vesile oluyor.

Aslında Türkiye uluslararası değişim programlarını çok eski bir tarihten itibaren uyguluyor ve bunu tek taraflı değil, aksine etkileşime açık biçimde karşılıklı yapıyor. Türkiye, 1960’lı yıllardan itibaren hem yurt dışına öğrenci gönderiyor hem de yurt dışından öğrenci davet ediyor. Daha da eskiye dayanan öğrenci değişimlerinin tarihine bakıldığında, Osmanlılar döneminde sadece Avrupa değil dünyanın dört bir yanından, özellikle de Müslüman coğrafyalardan da eğitim için Türkiye’ye öğrenci geldiği görülüyor.

Önceki yıllarda öğrenciler ağırlıklı olarak Balkanlar’dan ve Orta Asya’dan Türkiye’ye eğitim görmek için gelirken 2000’li yıllarda ise dünyanın farklı ülkelerinden gelmeye başladıkları görülüyor.

Yaklaşık 180 üniversiteye ve 7 milyondan fazla üniversite öğrencisine sahip olan Türkiye; kültürel, siyasî, diplomatik, ekonomik ve sosyal değerlerini de yansıttığı yükseköğretim sistemini uluslararası bir markaya dönüştürmek yolunda ciddi mesafeler kat ediyor. Bu sayede, dünya genelindeki ülkelerin bilgi ekonomilerine dönüşmeleri süreçlerine katkı sağlayan Türkiye, aynı zamanda kendi bilgi ve teknoloji dönüşümünü de gerçekleştiriyor.

Dünyanın saygın üniversitelerinin Türkiye’de açtıkları bütünleşik ve çift diploma programları da, daha fazla sayıda uluslararası öğrencinin Türkiye’de eğitim görmesini sağlayan bir başka unsur. Türkiye’nin, ortak ABD üniversite programlarının en fazla olduğu üçüncü ülke olduğunu da kaydedelim.

Türkiye’nin bu değişim ve dönüşümü kuşkusuz uluslararası öğrenci değişim programlarına da yansıyor. Öyle ki 2012 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği burslar “Türkiye Bursları” adıyla markalaştı. 2012 yılından itibaren dünyanın 150’den fazla ülkesinden yıllık 5000 civarında öğrenciye lisans, yüksek lisans ve doktora burslarının yanı sıra, araştırma ve dil kursu gibi kısa süreli burs imkânları da sunulmaktadır.

1990 sonrası Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türkiye, tarihî ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla 1992 yılında Devlet Bursu olarak da isimlendirilen Büyük Öğrenci Projesini hayata geçirmişti. Ne var ki, 2000’li yıllarla birlikte farklılaşan dış politika stratejileri, Türkiye’yi uluslararası öğrenci hareketliliği programlarında daha kapsamlı ve dikkate değer çalışmalar başlatmaya sevk etmiştir.

Türkiye, Kalkınma Planlarına uluslararası öğrenciler için ek ödenekler koyarak büyük destekler vermeye başladığı görülüyor. Aynı zamanda Türkiye, “Mevlana Değişim Programı” ve “Farabi Değişim Programı” adlı öğrenci ve akademisyen değişim programlarıyla da dikkat çekiyor.

NEDEN TÜRKİYE TERCİH EDİLMELİ?

Bir uluslararası öğrenci Türkiye’yi neden tercih etmeli?

Türkiye’nin, üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrenciler için yaptıkları, onlara yalnızca ekonomik destek vermekten mi ibaret? Elbette hayır! Öğrenciler başvuru esnasında yapmış oldukları üniversite ve program tercihlerinden birine yerleştiriliyor. Asıl şaşırtıcı olan bu özelliğiyle dünyadaki diğer burs programlarından ayrılmasıdır.

Ayrıca öğrenciler, üniversite eğitimi dışında, Türkiye’de geçirmiş oldukları süre boyunca müfredat dışı sosyal, kültürel ve akademik aktivitelerden faydalanma imkânı da buluyorlar. Türkçeyi üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde öğrenmekle birlikte farklı aktivitelerin içinde yer alıyorlar.

Ayrıca Türkiye Bursları programı bünyesinde bulundurduğu farklı burs modülleri ve Türkçe dil eğitimi ile diğer ülkelerdeki akademisyenlere, araştırmacılara ve kamu personellerine de destek veriyor.

Türkiye Bursları, Türkiye’nin en prestijli 70 kadar üniversitesinde eğitim görme imkânı sunuyor ve tüm bursiyerlerin, bulundukları sosyal ve kültürel çevreye adaptasyonlarını kolaylaştıran bir yıl süreli Türk Dil Kursu’nu da içeriyor.

Türkiye Bursları, uluslararası bir öğrencinin Türkiye’de kendini evinde hissetmesi için gerekli tüm hizmetleri sunuyor.  Konaklama, aylık burs, tek seferlik uçak bileti, sağlık sigortası ve öğrenci oturma izni bu hizmetlerden sadece birkaçını oluşturuyor.

“Türkiye Bursları” ayrıca kongreler, programlar, seminerler, uluslararası öğrenci akademileri, kültür günü toplantıları, spor ve sanatla ilgili programlar, eğitim, staj imkânları ve kariyer yönlendirme programları şeklinde sosyal, kültürel ve akademik rehberlik hizmetlerini de sunmaktadır.

Uluslararası öğrencilerle yakın iletişim sadece eğitim sürelerince değil, mezuniyetlerinin sonrasında da devam ediyor. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayan öğrenciler ülkelerine döndükleri zaman Türkiye ile irtibatlarına devam ediyorlar. Bu bağı güçlendirmek maksadıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın “Türkiye Mezunları Ağı” oluşturduğunu belirtelim.

“TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI GENÇ ORTAKLARI”

Türkiye, bilim ve kültür merkezleriyle, sanayisiyle, teknolojik alt yapısıyla, büyüyen ve gelişen ekonomisiyle insanî bir politika seyrediyor. Dünyamızın yaşadığı kriz ve problemleri eğitimli ve kültürlü genç nesillerin çözebileceğini düşünen Türkiye, geleceğin daha yaşanabilir olması için “uluslararası genç ortaklar” arıyor.

Türkiye, uluslararası genç ortaklarına sadece burs, konaklama gibi maddi destek sunmuyor. Olağanüstü tarihi, kültürü, dili ve iyi yürekli insanlarıyla, bilimiyle, sanatıyla, ekonomisiyle, üniversiteleriyle, kütüphaneleriyle, müzeleriyle, sinemasıyla, çağdaş edebiyatıyla çok renkli ve ahenkli bir hayat vaat ediyor.

Daha iyi, yaşanabilir bir dünya kuracak uluslararası genç ortaklardan biri olup siz de Türkiye’de okumak istemez misiniz?

Yazar Hakkında

Selim Köprülü

Yorum Ekle